Baby Office

Baby Office je unikátní projekt, který pomáhá zaplnit mezeru na trhu, kdy rodiče s malými dětmi nenalézají dostatek příležitosti k osobní a pracovní realizaci. Pod jednou střechou nabízí plnohodnotné pracovní zázemí pro rodiče a kvalitní péči pro jejich děti. Rodič má dítě vždy nablízku, takže s ním může v případě potřeby být, a zároveň je od něj oddělený, tudíž se může na práci plně soustředit. Rodič není izolován v domácím prostředí a může si vytvářet sociální kontakty. Důležitou součástí projektu je také podpora podnikání rodičů. Prostor je také využíván pro relaxaci a osobní rozvoj rodičů i dětí.

Slogan: 
Práce a děti pod jednou střechou