Consulting Days v St. Gallenu vs. veletrhy práce v ČR

Consulting Days v St. Gallenu vs. veletrhy práce v ČR

Švýcaři velmi dbají na to, aby se jejich studentům dostalo co nejvíce možností setkat se s reálně fungujícími firmami již během univerzitních let. Kromě stáží během studia, které jsou ve Švýcarsku velmi populární, se mohou studenti v St. Gallenu každoročně účastnit tzv. Consulting Days.

Jedná se o celotýdenní akci, kdy firmy působící v poradenské branži pro studenty uspořádají informační setkání, panelové diskuze a půldenní workshopy s předem určenou tematikou. Loni v říjnu bylo mezi firmami 23 poradenských společností, mj. McKinsey & Company, Oliver Wyman, Capgemini Consulting, PricewaterhouseCoopers, The Boston Consulting Group, Accenture, Hostettler & Partner, aj., a studenti se mohli zúčastnit 13 workshopů s tematikou typu Jak postavit banku, Megatrendy v byznysu, IT strategie pro NKB Airways a Zelená strategie pro Siemens. Účast na workshopech bývá omezená; studenti se musejí na workshopy přihlásit předem prostřednictvím internetu, poskytnout firmám informace o zaměření svého studia a přiložit CV. Podle tématu workshopu si firmy následně vybírají 15-20 účastníků, kteří budou (dle svého profilu) přínosem do diskuze a kteří mají možnost seznámit se s představiteli firem osobně, zjistit, jak firmy fungují, řešit s nimi skutečný, aktuální a praktický problém, aktivně se projevit a především navázat zajímavé kontakty s představiteli firem i mezi sebou. Pořadatelem je Students’ Consulting Club University v St. Gallenu, který pro studenty ve spolupráci s poradenskými firmami pořádá nejrůznější zajímavé akce na měsíční bázi. Více informací o aktivitách klubu je možné nalézt na internetových stránkách http://www.consultingclub.ch/.

V České republice mají vysokoškolští studenti možnost účastnit se nejrůznějších veletrhů pracovních příležitostí v průběhu celého roku a po celé ČR. Patří mezi ně např. veletrh Jobs Expo na Výstavišti v Praze Holešovicích, Profesia Days na Výstavišti v Praze Letňanech, pracovní veletrh iKariéra v Praze, Plzni, Olomouci, Brně aj. (veletrh probíhá na akademické půdě českých technických univerzit ČVUT, VŠCHT, VUT, MZLU, ZČU, UTB, TUL), ŠANCE na VŠE v Praze, JOBDAY EURES v Českých Budějovicích a Kariéra PLUS v Ostravě. Na těchto veletrzích však vzhledem k jejich masovosti stále není dostatek prostoru pro intenzivní skupinovou práci se studenty formou workshopů a diskuzí a studenti se s firmami mohou seznámit spíše prostřednictvím jednostranných firemních prezentací.

Velké mezinárodní poradenské společnosti působící v ČR si uvědomily potenciál studentské základny a začaly pořádat soutěže pro vysokoškolské studenty. V nich si studenti vyzkoušejí týmové řešení tzv. case studies a poradenské společnosti mají možnost vytipovat nové talenty do svého týmu. Své schopnosti strategického uvažování, rychlých matematických operací, týmové práce pod stresem a prezentace výsledného řešení si studenti mohou vyzkoušet např. v soutěžích McKinsey Case Study Adventure nebo Boston Consulting Group Strategy Cup, avšak obdobu švýcarských ryze poradenských dnů zatím v Čechách bohužel nenajdeme.

Souhrnný přehled veletrhů pracovních příležitostí po celé ČR naleznete zde.

Autor: Markéta Borecká | Ph.D. Studentka na Universitě v St. Gallenu, Švýcarsko | 16. 8. 2012