Dotazník: Můj ideální zaměstnavatel

Dotazník: Můj ideální zaměstnavatel

Tento příspěvek inspiruje k zamyšlení nad otázkou, pro jakého zaměstnavatele by člověk rád pracoval. Jde tedy o změnu od pasivního přijímání aktuálně vypsaných pracovnách pozic inzerovaných na Jobsech k aktivnímu přemýšlení nad charakteristikami, podmínkami, hodnotami a firemní kulturou, které by budoucí zaměstnavatel měl splňovat. Závěrem článku se Vám dostane i odkaz na dotazník v angličtině, ve kterém sami můžete odhalit, jaký jste kariérový typ.

„Vážení studenti, zúčastněte se průzkumu „Moje budoucí kariéra“ a vyhrajte iPad nebo stipendium. Vaše univerzita a nejlepší zaměstnavatelé chtějí vědět, co od svého budoucího povolání očekáváte. Dozvíte se, jaký jste kariérový typ a se kterými zaměstnavateli se k sobě nejlépe hodíte.“ Těmito slovy láká společnost Confirmit vysokoškolské studenty ve Švýcarsku k účasti v celosvětově největším dotazníkovém průzkumu s tematikou co studenti očekávají od svého zaměstnání a jak vnímají nejlepší zaměstnavatele ve své zemi. V minulosti se podobného průzkumu zúčastnilo 330 000 respondentů z 28 zemí a 4 kontinentů. Čím je tento průzkum jedinečný a inovativní?

Vyplnit dotazník zabere přibližně 30 minut času, avšak výsledek stojí za to. Po úvodních demografických otázkách se dostáváme k zajímavější části dotazníku, ve které je úkolem vybrat ze seznamu 130 firem působících na švýcarském trhu (obecně považovaných za nejlepší zaměstnavatele) všechny firmy, pro které by chtěl student-respondent pracovat. V nabídce jsou velké mezinárodní korporace typu Nestlé, Siemens, Microsoft, Coca-Cola a Raiffeisen, ale také švýcarské firmy jako např. Credit Suisse, Swisscom a Swiss Post; na seznamu nalézáme soukromé i státní podniky, poradenské firmy i společnosti působící v dalších oborech. Následujícím úkolem pro respondenta je z užšího seznamu jím zvolených firem vybrat 5, pro které by chtěl pracovat nejraději, a zodpovědět, zda se u nich ucházel o práci, či to má v plánu. Následují sady otázek zaměřených na zjištění image, atraktivity a reputace těchto zaměstnavatelů v očích respondenta a na požadavky na práci a finanční ohodnocení ze strany respondenta. Tyto kategorie obsahují otázky typu: jak respondent u vybraných firem vnímá pracovní prostředí a kulturu, tým, vyváženost pracovního a soukromého života, prestiž být u nich zaměstnán; zda respondent firmy vnímá jako úspěšné na trhu práce; jak je hodnotí z hlediska mzdy, etického přístupu; jaké možnosti profesního rozvoje dle vnímání respondenta firmy nabízejí; zda firmy umožňují cestovat, využívat flexibilní pracovní dobu; zda nabízejí různorodou práci, možnost vést lidi, benefity, atd.

Kategorie otázek jsou vždy doplněny požadavkem z nabízených kritérií, podle kterých respondent firmu hodnotí, vybrat 3, která pro něho mají největší váhu (např. výše mzdy, možnosti rozvoje a přátelské pracovní prostředí). Zajímavým úkolem pro sebereflexi respondenta je rozdělit 100 bodů mezi 4 hlavní dotazované oblasti podle důležitosti, kterou každé oblasti přikládá (tyto oblasti jsou: lidé a kultura, reputace a image, charakteristika práce a odměňování, a možnost postupu); zmíněné dělení poslouží pro následné určení kariérového typu respondenta. Tazatelé dále zjišťují, které firmy respondent vůbec nezná, odkud si o zaměstnavatelích vytvořil názor a prostřednictvím jakých kanálů, a ptají se po důvodech, proč některé firmy respondent nevybral jako své ideální zaměstnavatele (vč. otevřené otázky, ve které má respondent možnost napsat, jak vidí 3 společnosti, které si osobně nevybral). Tyto informace mohou dobře posloužit dotyčným firmám např. pro měření své atraktivity na trhu práce či pro změny v personálním marketingu. Po vyplnění závěrečných otázek (v jakém odvětví a na jaké pozici by chtěl respondent pracovat, v jak velké firmě, za jaký plat, atp.) je respondent přesměrován na stránky spol. Springboardr, kde se po vytvoření účtu dozví, jaký kariérový typ je (v nabídce jsou tyto kariérové typy (překl. z angličtiny): idealista, průkopník, podnikatel, harmonizátor, vůdce nebo „lezec“) a kteří zaměstnavatelé by mu, dle jím zvolených kritérií, nejlépe vyhovovali – viz náhled. Je otázkou, do jaké míry je možné považovat výsledný kariérový typ zobrazený na základě vyplněného dotazníku za směrodatný. Přesto respondentovi umožní zamyslet se nad svým budoucím směřováním a nad otázkami, co je pro každého u zaměstnavatele důležité až rozhodující.

Dotazník je inovativní především tím, že studentům poskytuje bezprostřední zpětnou vazbu na jimi vyplněné odpovědi (tím, že je zařadí jako určitý kariérový typ), dále jim dává možnost dozvědět se o nejlepších zaměstnavatelích v dané zemi a zamyslet se nad charakteristikami práce a pozice, které by jim nejlépe vyhovovaly. Firmám jmenovaným v dotazníku průzkum umožní poznat, jak je studenti nahlížejí a co by mohly případně zlepšit při komunikaci svých atraktivních stránek a konkurenčních výhod při snaze získat absolventy – budoucí perspektivní zaměstnance. Využijí-li firmy zpracované výsledky dotazníku od respondentů z celého světa právě za účelem zlepšení komunikace a zacílení náborových kampaní, a, především, bude-li následovat aktivní snaha propojit respondenty s vybranými firmami, se kterými si dle dotazníku nejlépe „sedne“, pak se jedná o dotazníkovou platformu jedinečnou nejen svou šíří záběru, ale i dopadem na propojování absolventů s praxí. V takovém případě je dotazníkový průzkum možné považovat za užitečnou a dostupnou pomůcku kariérového poradenství.

Zkrácenou verzi dotazníku naleznete na internetových stránkách: http://www.springboardr.com/

Náhled nejlépe vnímaných švýcarských zaměstnavatelů dle kategorie „byznys“ ze dne 22. 11. 2010

Autor: Markéta Borecká | Ph.D. Studentka na Universitě v St. Gallenu, Švýcarsko | 14.12.2010