Můj rozhovor o CH-Q systému mapování kompetencí

Můj rozhovor o CH-Q systému mapování kompetencí

Všichni, kdo prošli některým z přípravných kurzů nebo tréninků od Přijímacích pohovorů, měli možnost zamyslet se nad svými kvalitami a kompetencemi. Jejich uvědomění, trefné pojmenování a doložení představují výchozí bod pro úspěšnou sebeprezentaci u přijímacího pohovoru.

S těmito principy pracuje také CH-Q systém řízení a mapování kompetencí, který vznikl ve Švýcarsku. Jedná se o poradenský koncept, který si získává popularitu v řadě dalších zemí, např. v Holandsku a nově také v ČR. O přístupu založeném na CH-Q, jeho výhodách a využití v praxi jsem připravila rozhovor s certifikovaným školitelem Markusem Frischknechtem. Rozhovor vyšel v srpnovém čísle Zpravodaje Euroguidance – magazínu o kariérovém poradenství.

Článek je ke stažení v pdf pod tímto odkazem.

Autor: Markéta Borecká | Trenérka a konzultantka kariérového poradenství, Ph.D. studentka na Universitě v St. Gallenu | 22. 9. 2012