Přijímací pohovory v Kariérní poradně na Profesia Days

Přijímací pohovory v Kariérní poradně na Profesia Days

Pokud si právě hledáte práci, možná jste zavítali na veletrh pracovních příležitostí Profesia Days 2012, který proběhl na výstavišti v Letňanech ve středu a čtvrtek 24. a 25. října 2012. Kromě řady stánků potenciálních zaměstnavatelů, např. Scania, Danone, Century 21 nebo Lékaři bez hranic, kteří lákali uchazeče o práci, si návštěvníci mohli vyslechnout přednášky na témata související s hledáním práce, nebo si popovídat se zástupci personálních agentur a získat od nich důležité informace. Za tímto účelem mohli návštěvníci navštívit tzv. Kariérní poradnu, prostor s cca 20 stolečky, kde mohli prokonzultovat svůj životopis a probrat s přítomnými personalistkami otevřené pracovní pozice.

Letos poprvé jsem byla v Kariérní poradně s Přijímacími pohovory a mezi návštěvníky jsem vzbudila velký zájem. Někteří návštěvníci neváhali a čekali i desítky minut na to, aby mohli svou pracovní historii představit někomu jinému než typickému personalistovi, kterých v Kariérní poradně byla většina. Přijímací pohovory se liší od personálních agentur tím, že poskytujeme tréninkové kurzy pro úspěšné zvládnutí přijímacího pohovoru a Assessment centra, poradenství k životopisu a sebeprezentaci a kariérové poradenství. Uchazečům o práci, kteří se přihlásí na naše kurzy, poskytujeme upřímnou a podrobnou zpětnou vazbu a věnujeme dostatečný čas společnému procvičování běžných pohovorových situací i odpovědí na často kladené otázky, což je něco, co uchazeč nemůže očekávat od personální agentury.

Během dvou dnů v Kariérní poradně jsem 35 lidem poskytla důkladnou, v průměru 20minut dlouhou konzultaci životopisu i otázek souvisejících s jejich kariérou. Povídala jsem si s uchazečem o práci, který dlouho působil v zahraničí a nyní se vrací na český trh práce, s paní, která dlouhá léta dělala obchod a nyní cítí věkový handicap, s pánem, který potřeboval poradit, jak v CV prezentovat své mimopracovní byznysové aktivity, s vysokoškolským profesorem, který se poohlíží po jiné, než akademické pracovní zkušenosti, i s několika studenty, kteří potřebují dát své začínající kariéře správný směr.

Řešili jsme, jaké informace do CV dávat (např. informaci o věku, adresu nebo fotografii), jak CV strukturovat (dávat vzdělání před praxi či naopak?), jak pracovat s referencemi, jak zjednodušit prezentaci jazykových znalostí, jak popsat náplň práce, atd. Účastníci odcházeli s množstvím praktických tipů na vylepšení jejich CV a dostali možnost poslat mi novou verzi CV po zapracování námětů ke kontrole.

Pokud i Vy tápete v záležitostech souvisejících s hledáním práce a nejste si jistí, jestli máte životopis v pořádku a jestli se dokážete vhodně „prodat“ u přijímacího pohovoru, nečekejte na to, až Vám uteče zajímavá pracovní příležitost a přihlaste se co nejdříve na tréninkový kurz od Přijímacích pohovorů.

Autor: Markéta Borecká | Trenérka a konzultantka kariérového poradenství, Ph.D. studentka na Universitě v St. Gallenu | 30. 10. 2012