metoda CH-Q

Můj rozhovor o CH-Q systému mapování kompetencí

Všichni, kdo prošli některým z přípravných kurzů nebo tréninků od Přijímacích pohovorů, měli možnost zamyslet se nad svými kvalitami a kompetencemi. Jejich uvědomění, trefné pojmenování a doložení představují výchozí bod pro úspěšnou sebeprezentaci u přijímacího pohovoru.

Brzy vyjde můj článek-rozhovor s koučem CH-Q

Pro Zpravodaj centra Euroguidance jsem připravila článek-rozhovor s certifikovaným koučem CH-Q, který žije a pracuje ve Švýcarsku. CH-Q je původně švýcarský systém mapování kompetencí, s jehož principy pracujeme také v našich přípravných kurzech k přijímacím pohovorům. Více o chystaném článku naleznete zde na stránkách Euroguidance.