Reference

Vlastimil Ehl, Manažer logistických projektů | 30.01.2019 | Všechny mé dotazy byly vždy velmi detailně vysvětleny

Kurz proběhl velmi otevřenou formou, od začátku do konce byl veden velmi profesionálně a věcně. Všechny mé dotazy byly vždy velmi detailně vysvětleny. Z toho, co jsme probírali na kurzu, mi nejvíc při přijímacích řízeních pomohla tvorba vlastního profilu – profesní cíl, profesní kvalifikace, silné a slabé stránky. Po vložení profilu do životopisu se úspěšnost pozvání na pohovor zvedla o 30 %.
V běžném životě myslím častěji využiji strukturované představení podle čtyřlístku, které lze využít nejen během pohovoru, ale i při denní komunikaci během oběda.
Chtěl bych Vám poděkovat za přípravu a trénink na pohovory, moc jste mi pomohla. Dnes (duben 2019) jsem přijal jednu velmi hezkou nabídku na plánování a řízení projektů v logistice.

T.R., Marketingový manažer | 21.10.2015 | Profesionalita a osobní přístup

Velmi oceňuji profesionalitu a osobní přístup Markéty Borecké, s kterou jsem měl možnost individuálně konzultovat a pracovat v oblasti přípravy na přijímací řízení.
Její cenné rady i způsob vedení konzultace mi velmi pomohly v přípravě na moji další pracovní kariéru.
T.R.

Daniel Novotný, Vedoucí oddělení Marketingu | 04.02.2015 | Mohu s klidným svědomím doporučit

Absolvoval jsem individuální kurz Trénink na Assessment Cetrum v AJ jako přípravu na absolvování Development Centra. Přínosem bylo pochopení toho, jak Assessment nebo Development Centrum probíhá, jaké má základní zákonitosti a na co se může uchazeč dopředu alespoň trochu připravit. Po skončení ale i v průběhu plnění jednotlivých úkolů jsem získal hodnotnou zpětnou vazbu. Tento kurz mohu doporučit všem, kteří se na absolvování Assessment nebo Development Centra chystají a chtějí si osvěžit žádoucí návyky a zvýšit tak svoje šance na úspěšné absolvování.

Ladislav Tichý, Product manager | 07.01.2013 | Skvělý trénink

Doporučuju se na trénink důkladně předem připravit. Hovořit s pí. Boreckou maximálně otevřeně a popsat jí detailně svou situaci a potřeby. Díky její zkušenosti a jejímu zaujetí pro téma vám předá spoustu zajímavých postřehů, komentářů a nápadů k přemýšlení.

Rozbor silných a slabých stránek; trénink sebeprezentace; hodnotící rozhovor se zaměstnancem; tipy a triky při prezentaci a při vyjednávání obecně – to je jen ukázka aktivit, které jsme v průběhu tréninku stihli. Z toho je vidět, že kurz byl velmi intenzivní a náročný.

Postřehy k tématu prezentace se snažím používat v pracovním životě. Trénink můžu všem vřele doporučit.

Andrea, Obchodní zástupce | 04.01.2013 | Zjistila jsem, co zlepšit a v čem vynikám

Díky kurzu příprava na AC jsem získala představu, co mne bude čekat při tomto pro mne stresujícím výběrovém řízení. Mým cílem bylo zjistit, co mám na sobě zlepšit a v čem vynikám a díky tomuto tréninku jsem dostala nestranný pohled na mou osobu. Bylo to opravdu užitečné.

Jakub, Student ČVUT | 10.07.2012 | Dojmy z kurzu „Assessment Centrum“

Vyzkoušení vybraných individuálních i skupinových aktivit, příprava prezentace, ale také zpětná vazba na můj projev – to vše mi pomohlo získat kvalitní informace o mé osobě od člověka, který se zabývá touto problematikou. Mužů říci, že jsem lépe poznal sám sebe a dozvěděl se více o svých schopnostech a dovednostech.

S lektorem Miroslavem Tabernausem jsem byl maximálně spokojen a hodnotím pozitivně jeho trpělivost a ochotu při kurzu. Mohu také říci, že je výjimečný přednášející. Dostal jsem od něho mnoho užitečných rad a přiblížil mi, jak zaujmout a získat si komisi na AC.
Tento kurz doporučuji.

Michaela, Studentka | 21.04.2012 | Kurz AC

Kurz proběhl v duchu přípravy na pozici Koordinátor/podpora Area Sales Managerů u telekomunikační společnosti. Zaměřily jsme se na efektivní přestavení dosavadní profesní dráhy a posléze na pojmenování silných stránek a kvalit a jejich doložení na příkladech. Posléze jsme společně procházely a nanečisto trénovaly individuální i skupinové úlohy do Assessment centra, např. představení pozice, kam se hlásím, přeorganizování dne, řešení konfliktní situace a vytvoření konkrétního akčního plánu.