Reference

Luboš Jansa, Sociální pracovník | 23.08.2013 | Mlha na cestě

Kurz, na který byl vymezen celý den, považuji v souhrnu za přínosný. Kurz jsem chtěl vyzkoušet hlavně proto, že jsem se rozhodl změnit pracovní obor a zápolil jsem s určitou nejistotou, jakým směrem se dále ubírat. V tomto ohledu kurz účel splnil, jelikož na konci kurzu (i přes již určitou únavu) jsem měl lepší představu o tom, co dál, než na začátku, a také větší jistotu a rozhodnost konat.

V rámci kurzu jsme se zabývali hodnocením současného zaměstnání a představou, jaké zaměstnání by se preferovalo, jak by mělo vypadat. Součástí bylo i rozebrání životopisu a průvodního dopisu. K těmto dokumentům byla poskytnuta hodnotná zpětná vazba, na jejímž základě došlo ke zkvalitnění dokumentů. Za přínosné považuji i vymezení kompetencí a zacházení s nimi.

Co se týče lektorky, tak přístup Markéty Borecké také nemohu hodnotit jinak než kladně. Projevovala zájem o situaci člověka, naslouchala, poskytovala zpětnou vazbu a na tomto základě byla schopna se dotazovat a přimět člověka, aby se více zamýšlel nad současnou situací a možnostmi.

Nicméně (to aby nebylo vše veselé:)), i přes pozitivní hodnocení, se uvidí časem, jestli je v současné podobě změna vůbec možná.

,
Petra Jungmanová, Projektový manažer | 06.03.2013 | Hodnocení kurzu

Kariérové poradenství před přijímacím pohovorem mohu doporučit všem zájemcům, kteří o sobě běžně nepřemýšlejí v „pohovorových kategoriích“ svých schopností, dovedností a kvalit a mají tudíž potíž s jejich uvědoměním, pojmenováním a presentací během výběrového řízení.

Kurz je koncipován takovým způsobem, že po sedmi hodinách tréninku budete odcházet s vědomím toho, kdo jste, co všechno umíte a čeho a jak chcete v pracovní oblasti dosáhnout. Samotný trénink, jednotlivá cvičení i návodné otázky lektorky z Vás dostanou maximum informací potřebných a nutných k přípravě na samotný přijímací pohovor, jehož trénink jsem se rozhodla k mé velké spokojenosti rovněž absolvovat.

,
Margarita Sinitsyna, Finanční analytik | 18.11.2012 | Konzultace kariérního nasměřování

Paní Borecká ihned vidí osobnost, odhaluje její stěžejní ctnosti a schopnosti a také slabé stránky, a dává praktické, účinné a uskutečnitelné rady „na míru“ ohledně konkrétních kroků, které je vhodné podniknout za účelem podtržení silných stránek a další práce na zjištěných nedostatcích. Okamžitě se zorientuje v situaci člověka, který ji s ní konzultuje, a přesně, detailně poradí, jak může člověk svoje plány realizovat, jak má uskutečňovat každý krok, aby splnil své cíle. Pomáhá zformulovat plány a záměry tak, aby byly jasné a měřitelné a bylo možné sledovat pokrok. Svou účast na kurzu považuji za výjimečně přínosnou, jelikož jsem se naučila přemýšlet o své kariéře z pohledu uvědomění si, jakou hodnotu pro mne má vytyčený cíl, kdy nastává okamžik dosažení každého mezicíle, a jak se dostat na další úroveň. Pak člověk opravdu cítí, že velký cíl už je blíž.