Reference

Romana S., Manažer | 23.04.2015 | Co mi kurz Silné stránky přinesl?

Kurz byl úžasný, Markéta skvělá.
Do kurzu „Silné stránky“ jsem se původně přihlásila jen kvůli úpravě svého životopisu. Přestože jsem si s ním docela „vyhrála“, podvědomě jsem stále cítila, že to ještě není ono a že potřebuje pár kosmetických úprav. Sama jsem už ale nedokázala identifikovat, jaké. To, že se v rámci kurzu měly probírat i mé silné a slabé stránky, jsem v podstatě brala jako nutné zlo, protože ve svém věku už přece musím mít dobrý přehled o svých silných stránkách a slabinách. A už vůbec jsem si nedokázala představit, že na toto téma budeme potřebovat 3 hodiny.
Výsledek byl nakonec takový, že jsem z kurzu odjížděla s hlavou jako „pátrací balon“, se spoustou nových informací, podnětů a rad, a navíc s úkolem svůj vypiplaný životopis úplně předělat. Mimo jiné bylo pro mě obrovským překvapením a přínosem zjištění, že sice znám dobře své silné stránky, ale neumím s nimi nakládat, navíc jsem během kurzu objevila další svou slabinu, o které jsem dosud neměla ani tušení a na které budu muset začít bezpodmínečně pracovat.
Markéta měla celý průběh precizně připravený (včetně požadavků na podklady), trpělivě mi naslouchala i vysvětlovala, na mé chyby mě upozorňovala tak taktně, že jsem se vůbec necítila nepříjemně. Všechny body programu byly orientovány na přímé využití v praxi. Nakonec i ty původně naplánované 3 hodiny byly málo a s Markétou jsme ještě přetahovaly. Markéta je obětavá a je vidět, že svou práci miluje: nejen, že mi bez problémů věnovala půl hodiny ze svého času navíc, ale mimoto mi udělila i rady nad rámec kurzu (strategie při hledání zaměstnání, odkazy na specializované pracovní servery apod.).
Kromě výše zmiňovaného přínosu pro mne samotnou nemohu zatím „účinek“ kurzu na zvýšení úspěšnosti při hledání zaměstnání ohodnotit, poněvadž kurz jsem absolvovala před dvěma dny a teprve mě čeká „tvrdá práce“ na mém novém životopisu. Podvědomě ale cítím, že úpravy, na kterých jsme se s Markétou dohodly, byly to, co můj životopis i motivační dopis nutně potřebovaly. Jakmile pak budu mít konkrétní zkušenosti s využitím poznatků z kurzu, velmi ráda se o ně na těchto stránkách podělím.
Proto můžu všem ostatním zájemcům zmíněný kurz jen doporučit a ještě jednou tímto Markétě moc děkuji.
Romana

Luboš P., Business development manažer automotive | 12.04.2015 | Děkuji za čas v průběhu kurzu i před kurzem

Dobrý den paní Borecká, ještě jednou mi dovolte poděkovat za čas, který jste mi věnovala nejen v průběhu kurzu, ale i při přípravě a telefonických konzultacích. Velmi oceňuji Váš přístup a dovednosti, které aplikujete v praxi. Kurz Silné stránky, byl pro mne velice zajímavý a pevně věřím, že budu mít příležitost uplatnit některé výstupy v mém novém zaměstnání. Veškeré poznámky mám uloženy pro případnou budoucí potřebu. Ještě jednou Vám velice děkuji za pomoc a přeji Vám mnoho úspěchů a radosti ve všem, co děláte. Luboš P.

Petr Hamouz, Specialista rozvoje přenosové soustavy | 04.06.2014 | Skvělá pomoc a nalezení potenciálu

Markétu jsem zažil na otevřeném kurzu převážně pro studenty VŠ. Byla mi velmi sympatická a učení s ní bylo zábavou. Tudíž jsem si myslel, že vím do čeho jdu. I přes to jsem si říkal, zda mi to za to stojí vzhledem k ceně kurzu.
Opak byl pravdou. Kurz byl velmi intenzivní a plodný. Markéta ze mě dokázala vytáhnout i to, co jsem do té doby nevěděl. Vytvořili jsme společně skvělý životopis a motivační dopis, které sklízejí úspěch. Dostal jsem také velmi cenné rady k přijímacím pohovorům. Navíc je možné se obrátit na Markétu s občasnými otázkami i po kurzu.
Doporučuji všem. Jestli uvažujete o kurzu a nejste si jistí. Jděte do toho. Markéta je člověk na pravém místě.

Dana Marešová, Projektová manažerka výstav | 12.05.2014 | Během chvíle jasně viditelné výsledky

Musím přiznat, že jsem k podobným kurzům velice skeptická, proto jsem byla více než překvapena kurzem "Silné stránky" Mgr. Markéty Borecké. Markéta je profesionál na pravém místě, který Vás pozitivně motivuje. Velice oceňuji celkový přístup lektorky ke kurzu, tak ke mně samotné. Během kurzu se mnou lektorka diskutovala nad mými silnými stránkami, pomohla mi je konkretizovat a následně je vhodně implementovat do motivačního dopisu a CV. Díky kurzu a následné úpravě MD a CV, jsem zaznamenala znatelně vyšší počet pozvánek k přijímacím pohovorům jak od potenciálních zaměstnavatelů, tak HR agentur. Paní Markétu Boreckou a její kurzy mohu doporučit všem, kteří se chtějí vymanit ze všudypřítomných "pohovorových" klišé.

Ing. Witman Esquivel Fernández, Structural Engineer specialized in design of R.C structures by CAE software | 06.03.2014 | Your hidden strengths

The course "Your Strengths" (Silné stránky) is really useful for any job seeker and I strongly recommend it. Basically, from my perspective, I learned how to improve my skills in three areas.
First one, I identified my strengths and skills as a person in order to know which ones are the most relevant for a future job position and how to translate my skills to my CV and Cover Letter.
Second, how to communicate strengths efficiently in order to develop a fast track language.
Third, the perspective from a recruiter and how they could see a candidate to a job offer.
By the way, the English skills of Mrs. Borecká are really good so we did not have any problem in communication and, finally, her work is really important for all people who take the challenge to keep growing in their professional life.
Thank you Mrs. Borecká.

Jiří Sládek, Sportovní manažer | 09.01.2013 | Zhodnocení a doporučení kurzu

Absolvoval jsem kurz "Silné stránky" a s jeho náplní i atmosférou jsem byl naprosto spokojen. Velice jsem ocenil především flexibilní přístup paní Borecké. V pondělí jsem se přihlásil na kurz a už ve středu večer jsem po individuální konzultaci odcházel s perfektním CV, tipy pro motivační dopis a mnoha užitečnými radami pro sebeprezentaci při výběrových řízeních.

Zaměření první části kurzu na určení silných stránek mi kromě jiného pomohlo definovat klíčové kompetence a kvality, na které mám klást důraz v životopisu a při pohovorech. I přes omezenou délku kurzu přínos pro mne byl obrovský. Velmi mi pomohla také pozdější konzultace doplňujících informací a detailů mého životopisu přes email. Kurz můžu vřele doporučit a těším se na absolvování druhé části někdy v budoucnu.

Aktualizace z 13. 3. 2013
Dobrý den paní Borecká,
ještě jednou bych rád poděkoval za pomoc při určení mých silných stránek, konzultaci životopisu a další cenné rady. Získal jsem místo v organizaci Evropských firemních sportovních her 2013, které se budou v červnu konat v Praze. Vybrali mne především díky „preciznímu životopisu a rozsáhlým zkušenostem.“ Časová i finanční investice se rozhodně vyplatila. Kurz byl základem mého úspěchu při výběrovém řízení a můžu potvrdit, že tipy a postupy z tohoto kurzu skutečně fungují a doporučit i dalším uchazečům o práci.
Ještě jednou děkuji a těším se někdy v budoucnu na další spolupráci.
S pozdravem, Jiří Sládek

JŠ, Geodet | 16.11.2012 | Formulace kvalit a kompetencí

Kurz "Silné stránky" mi umožnil získat zpětnou vazbu na svoje CV dříve, než ho uvidí personalista a zároveň mi pomohl ho upravit do požadovaných kvalit a získat další cenné rady. Oceňuji individuální přístup a snahu p. Borecké mi pomoci zejména při formulaci kvalit a kompetencí. Užitečné byly i rady z krátkého bloku sebeprezentace k odhalení výraznějších prezentačních chyb. Služby p. Borecké mohu doporučit všem, kdo chce být úspěšnější.

Kateřina R., HR Administrator | 24.09.2012 | Zpětná vazba

Na kurz jsem se příhlásila, jelikož mám v plánu najít si do půl roku novou práci, chtěla jsem na sebe dostat zpětnou vazbu a vydefinovat své silné stránky. Kurz plně splnil má očekávání, pomohlo mi zejména upozornění, abych se soustředila na vyčíslení mých úspěchů.

Jiří Ullsperger, Projektový manažer, elektrotechnik | 19.09.2012 | Kurz Silné stránky

Absolvoval jsem Konzultaci životopisu a po dobré zkušenosti jsem se následně přihlásil na kurz Silné stránky.

Individuální pojetí kurzu umožnilo lektorovi soustředit se zcela na slabé body osobní prezentace, což v mém případě byla v první řadě rozvláčnost. Velkým přínosem bylo, že si člověk může vyzkoušet opravu a ještě jednu opravu atd., což se vám bez naslouchajícího kompetentního lektora nepovede, i kdybyste si v literatuře o přijímacích pohovorech stejnou poučku přečetli desetkrát.

Ukázalo se, že téma by si zasloužilo více času. Ovšem zkrácenou verzi – jen jeden blok – jsem si zvolil sám, tak jen mohu trochu litovat. Nepříznivě asi zahrál i fakt, že se paní Borecká do tohoto bloku snažila dostat i něco z bloků ostatních.

Rozhodně však musím konstatovat, že školení bylo pro mě přínosné a paní Borecké moc děkuji. Jiří Ullsperger

,
Patricie Čížová, Projektová manažerka | 30.07.2012 | Profesionální přístup

Markétě jsem zaslala ke konzultaci svůj životopis a dostalo se mi rychlé, velmi profesionální a užitečné reakce. Na základě této zkušenosti jsem si s ní domluvila osobní konzultaci, kde jsme rozebraly nejen životopis a motivační dopis, ale především osobní představení při pohovoru, způsob prezentace silných a slabých stránek, vyvarování se některých ne úplně vhodných formulací, apod. Její zpětná vazba byla velmi konstruktivní a pomohla mi uvědomit si chyby, kterých se člověk zcela nevědomky dopouští a které jsou pro personalistu velmi lehce odhalitelné.
Markétiny služby mohu vřele doporučit!